Category: Конкурси

Резултати од конкурс за стипендии за студенти на додипломски студии за академска 2019/20 година

Прва група Список на студенти кои им се доделува стипендии од Прва група Листа на одбиени апликанти Договор за стипендија   Втора група Стипендии врз

Кои професори добија финансиски средства за објавени трудови во списанија со импакт фактор?

Во продолжение Ви го презентираме списокот на домашни професори/научници кои од страна на Министерството за образование и наука добија

Стипендии за двојни мастер студии во Будимпешта и Шангај

Програмата на Централно - Источна Европа за финансиско и економско лидерство, поддржана од Народната банка на Унгарија покренува иницијатива

Повик за ученици од втора и трета година за учество на воен камп за млади во Црна Гора

Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за одбрана на Република Северна Македонија

ЕК: Јавен повик за апликации за мобилност во стручното образование и обука

Европската комисија – Директорат за образование, млади, спорт и култура објавува јавен повик за апликации за мобилност во стручното

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Во учебната 2019/2020 година во јавните ученички домови ќе се примат за сместување и исхрана ученици од средното образование

Резултати од Конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2018/2019

Ученици кои ги исполниле условите: 1. Даниел Мојсоски 2. Васил Богоевски 3. Ангела Стефанова 4. Дарко Савески Студенти кои ги исполниле условите: 1. Зана Зумери 2.

Дополнување на Конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус студии 2018/2019

Министерството за образование и наука за студиската 2018/2019 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии

Стипендии за летна школа по словачки јазик

Министерството за образование и наука информира дека во тек е јавен повик за доделување на стипендии за учество на

Јавен повик за надомест на трошоци за објавени трудови

1. ММОНинистерството за образование и наука објавува јавен повик за прибирање на барања за надомест на средства платени за

Mobile Sliding Menu