Category: Конкурси

Стипендии за двојни мастер студии во Будимпешта и Шангај

Програмата на Централно - Источна Европа за финансиско и економско лидерство, поддржана од Народната банка на Унгарија покренува иницијатива

Loading...

Повик за ученици од втора и трета година за учество на воен камп за млади во Црна Гора

Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за одбрана на Република Северна Македонија

Loading...

ЕК: Јавен повик за апликации за мобилност во стручното образование и обука

Европската комисија – Директорат за образование, млади, спорт и култура објавува јавен повик за апликации за мобилност во стручното

Loading...

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Во учебната 2019/2020 година во јавните ученички домови ќе се примат за сместување и исхрана ученици од средното образование

Loading...

Резултати од Конкурс за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2018/2019

Ученици кои ги исполниле условите: 1. Даниел Мојсоски 2. Васил Богоевски 3. Ангела Стефанова 4. Дарко Савески Студенти кои ги исполниле условите: 1. Зана Зумери 2.

Loading...

Дополнување на Конкурсот за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус студии 2018/2019

Министерството за образование и наука за студиската 2018/2019 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии

Loading...

Стипендии за летна школа по словачки јазик

Министерството за образование и наука информира дека во тек е јавен повик за доделување на стипендии за учество на

Loading...

Јавен повик за надомест на трошоци за објавени трудови

1. ММОНинистерството за образование и наука објавува јавен повик за прибирање на барања за надомест на средства платени за

Loading...

Стипендии за студирање во Франција

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат. Стипендијата ги покрива

Loading...

Kонкурс за Интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи

Амбасадата на Кралство Шпанија во Скопје информира дека Министерството за надворешни работи и соработка на Кралството Шпанија објави конкурс

Loading...

Mobile Sliding Menu