Што значи Work and Travel USA? Зошто илјадници македонски студенти беа/се дел од истата?

In Живот

Work and Travel e летна студентска програма за сите редовни студенти која овозможува престој и работа во САД за време на летниот распуст.

Целта на Work & Travel програмата е на странските студенти да им се овозможи во текот на летниот распуст, да престојуваат и работат во САД и на тој начин да го усовршат англискиот јазик , подобро да ги запознаат САД и да стекнат нови пријателства. За да обезбедат средства за престој во САД , учесниците на програмата , имаат можност да работат студентски работи од областа на туризмот, угостителство, трговија и други услужни дејности.

Агенциите кои го посредуваат аплицирањето обезбедуваат работни договори со познати работодавци: забавни и национални паркови, хотели, мотели, ресторани, продавници …
 

Студентски Кредит

Aкo имате потреба од почетно финансирање на програмата, агенциите ви посредуваат и во аплицирање на студентски кредити за студентите кои учествуваат во оваа програма.

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Да бидете редовен студент
Да сте на возраст од 18 до 28 години
Да имате општо познавање на англискиот јазик
Да сте отворени кон нови искуства и предизвици

ПРОГРАМСКИ ОПЦИИ

ОПЦИЈА 1 – JOB PLACEMENT

Работна понуда во САД обезбедува Спонзор организацијата.
Со програмата е опфатено:

обезбедување работна понуда
обезбедување на понуда за повратна авио карта
здравствено осигурување
Документ ДС-2019
СЕВИС документ (И-901)
информации и формулари за добивање ССН (Social Security Number)
онлине курс по англиски јазик
инструкции за патување до работодавецот
обезбедување поддршка во текот на траењето на програмата (бесплатен дежурен сервис телефон, информатор за учесниците на програмата и сл).

ОПЦИЈА 2 – SELF PLACEMENT

Работната понуда во САД ја обезбедува учесникот на програмата.
Програмата опфаќа:

проверка на работната понуда обезбедена од учесникот на програмата
обезбедување понуда за повратен авио билет
здравствено осигурување
Документ ДС-2019
СЕВИС документ (И-901)
формулар за добивање социјален број (ССН)
поддршка за време на траењето на програмата (бесплатен дежурен сервис телефон, информатор за учесниците на програмата и сл)

Напомена: Обезбедената работа мора да биде во согласност со регулативата на Стејт департмент.

You may also read!

Странците во Германија се помалку платени од Германците

Иако имаат исти квалификации и работат иста работа, странците во Германија по правило имаат помала плата од Германците, а

Read More...

Стипендии за студирање во Франција

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат. Стипендијата ги покрива

Read More...

Kонкурс за Интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи

Амбасадата на Кралство Шпанија во Скопје информира дека Министерството за надворешни работи и соработка на Кралството Шпанија објави конкурс

Read More...

Mobile Sliding Menu