Со кои 26 лаборатории располага УКЛО?

In Високо образование

УКЛО располага со 26 лаборатории наменети за реализација на научно-истражувачките активности на вработените академски

Advertisement
кадри и студентите на Универзитетот.

Лабораториите ја поддржуваат реализацијата на наставните активности на факултетите, практичната работа во нив е комплементарна на теоретската настава, а крајните корисници-студентите се запознаваат со основните процедури за работа во областа во која студираат и ги развиваат своите вештини за практична работа.

 

1. Лабораторија за сообраќај и транспорт

2. Лабораторија за графичко инженерство

3. Лабораторија за мехатроника

4. Лбораторија за странски јазици

5. Лабораторија за безбедност и здравје при работа

6. Лабораторија за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи

7. Лабораторија за учење на далечина

8. Лабораторија за подготвување и презентација на храна

9. Хемиско броматолошко-токсиколошка лабораторија

10. Лабораторија за имунолошко-серолошки испитувања

11. Лабораторија за генетика и молекуларна дијагностика

12. Ценатр за регенеративна медицина со матични клетки

13. Лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија – L01

14. Лабораторија за контрола на квалитетот на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал – L02

15. Лабораторија за конторла на квалитет на тутун и тутунски производи – L03

16. Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина – L04

17. Лабораторија за физичко-хемиски истражувања

18. Лабораторија за микробиологија

19. Лабораторија за фитопланктон

20. Лабораторија за зоопланктонски истражувања

21. Лабораторија за фауна на дно

22. Ципринидна фауна

23. Лабораторија за хидроботаника

24. Лабораторија за болести на риби

25. Одделение за салмонидна фауна, практично рибарство и аквакултура

26. Одделение за молекуларна биологија

Превземено од www.uklo.edu.mk

You may also read!

Резултати од конкурс за стипендии за студенти на додипломски студии за академска 2019/20 година

Прва група Список на студенти кои им се доделува стипендии од Прва група Листа на одбиени апликанти Договор за стипендија   Втора група Стипендии врз

Read More...

Кои професори добија финансиски средства за објавени трудови во списанија со импакт фактор?

Во продолжение Ви го презентираме списокот на домашни професори/научници кои од страна на Министерството за образование и наука добија

Read More...

Реакција на НАкС за повикот од ректорите да се формира синдикат за вработените во високото образование

Независниот академски синдикат (НАкС) денеска реагираше на барањето од ректорите на УКИМ и УКЛО да се формира синдикат на

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu